כדאיות מענק מהמדינה

האם כדאי לנו בכלל לקבל זכאות ומענק מהמדינה? להבדיל ממשכנתא משלימה הניתנה ע"י הבנק ו/או גורם מימון חוץ בנקאי, מענק זכאות מוענקת ע"י משרד הבינוי והשיכון, ובמילים אחרות מהמדינה. המענק באופן כללי תמיד כדאי כי אנו מקבלים כסף ולא צריכים לשלם עליו כלל. לגבי הזכאות הסיפור שונה לגמרי. לעיתים תנאי ההלוואה המשלימה (כספי הבנק( עדיפים על תנאי הזכאות מהמדינה (4% ועוד מדד). יחד עם זאת צריך לדעת שבהלוואת זכאות מדינה יש יתרונות משלה, למשל: לעולם אין תשלום עמלת פירעון מוקדם – "קנס היוון" במקרה של סילוק מוקדם של המשכנתא בעוד שבמשלימה יכולים להיות קנסות

מהי משכנתא משלימה?

המונח משכנתא משלימה קצת מטעה כי יש שחושבים שהיא בנוסף לדירה או לצרכים אחרים שאינם לדירה ממש, אבל לא כך הדבר, משכנתא משלימה מקראת משכנתא משלימה כיוון שהיא משלימה את יתרת הסכום למקבלים זכאות מהמדינה או מענק מהמדינה, ניתן גם דוגמא: נניח שהזכאות מהמדינה הינה 400K ש"ח ומענק מהמדינה בסך 60K ש"ח דהיינו יש לכם 460 ש"ח, אם אתם תרצו לרכוש דירה של 700K ש"ח לצורך העניין תהיו צריכים משכנתא משלימה של 240K ש"ח.

מהו מענק מקום?

מהו מענק מקום מהמדינה?
בדומה לזכאות משרד השיכון גם המענק ניתן מכספי המדינה ודרך משרד השיכון על דירה ראשונה בלבד. כאן הדגש שונה והוא היכן קונים את הדירה ולא הפרמטרים האישיים שלכם. המטרה של המדינה העומדת מאחורי מתן המענק הזה היא לתת סיוע למי שרוצה לגור ב"אזורי עדיפות"- במילים אחרות פריפריה/מחוץ לאזורי הביקוש. מענק זה נקרא גם מענק מותנה ואומר שעליכם להישאר 15 שנה באותה דירה/אותו איזור

זכאי משרד השיכון

זכאי משרד השיכון – לכל זוג או יחיד קיימת זכאות למשכנתא מהמדינה ובתנאי שזו דירתו הראשונה. זכאות היא למעשה כספי מדינה- שניתנים ע"י משרד השיכון והיא הלוואה לכל דבר ועניין עם תשלום חודשי מלא. הריבית עליה היא 4% צמודה למדד כאשר הייתה תקופה בה הריבית עליה גם ירדה ל 3% וההצמדה למדד הייתה רק ב 80%. הזכאות נמדדת בנקודות על פי פרמטרים שנקבעים ע"י משרד השיכון

בניית משכנתאות טובות

אז מה אנחנו עושים עבורכם? האם אי פעם שאלתם את עצמכם אם המשכנתא שלקחתם היא משכנתא טובה? מהי משכנתא טובה? מסתבר שהרוב המוחלט של אוכלוסיית נוטלי המשכנתאות חושבים שמשכנתא טובה היא משכנתא שהחזר הריבית הכולל והסופי בתום התקופה הוא ההחזר הנמוך ביותר. האמת היא, שזה רק חלק קטן מהתשובה הנכונה. חוץ מריבית נמוכה, בשביל שמשכנתא תיחשב למשכנתא טובה היא צריכה להיות מותאמת אישית לסטטוס הלקוח. ריבית נמוכה ככל שתהיה, לא כל משכנתא שמתאימה לאחד תתאים לאחר. חשוב להבין מספר פרמטרים חשובים שיש לקחת בחשבון לעניין משכנתא טובה: