תקנון

ברוך הבא לאתר משכנתא אחת (להלן: mashkanta1.co.il"" או "האתר").

השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הקיימים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלו.

הנך רשאי להשתמש באתר mashkanta1.co.il למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם העתקה, סריקה, אחזור אוטומטי של תכנים או כל פעולה דומה מתוך האתר.

משכנתא אחת לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור כלשהו לתכני האתר. כל השימוש ב mashkanta1.co.il ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ידוע לך כי ייעוץ משכנתא אינו בבחינת מדע מדויק והייעוץ נסמך על הנחות סובייקטיביות. בכל מקרה אין החברה אחראית על כל פעולה שתיעשה במשכנתא בעקבות מידע המוצג באתר.

הנהלת האתר אינה מבצעת בדיקה אחר התכנים המוזנים על-ידי משתמשים אחרים באתר, אינה יכולה לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה. אי לכך אתה בלבד תישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוכן שתפרסם ולתוצאות שינבעו מכך.

ב- mashkanta1.co.il תמצא תכנים בנושאים כלכליים ומסחריים. מקורם של חלק מהתכנים המופיעים באתר מנוהלים על ידי ספקי תוכן וצד שלישי, הנהלת האתר מדגישה כי בפרסומם של נתונים אלו אל לך לראות בהם המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, יתכן ובתהליך קליטתם ו/או עיבודם ופרסומם יפלו טעויות, חובתך לבדוק אותם ואת אמינותם. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצאי ב- mashkanta1.co.il תיעשה על אחריותך בלבד.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ו/או בכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי הגולשים ועל ידך) הינן של mashkanta1.co.il בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל – mashkanta1.co.il להשתמש בהם. אין לעשות כל שימוש במידע הקיים באתר בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.

ובכל מקרה לצורך הבהרה, אין להעתיק או לשכתב את הטקסטים מהאתר ללא אישור מפורש בכתב מבעל האתר.

תקנון האתר