ייעוץ משכנתאות

ייעוץ משכנתאות מקצועי ובלתי תלוי, יאפשר לכם גם בתנאים הדינמיים של שוק המשכנתאות, ליהנות מההזדמנויות הפיננסיות המצוינות הניתנות במסגרת הלוואות המשכנתא.

פנו אלינו ל"משכנתא אחת" לשם איתור וגיבוש המסלול הייחודי המתאים ביותר עבורכם, מסלול שיוביל אתכם על עבר מימוש מלוא הפוטנציאל בתחום הדיור העומד בפניכם.

לפרטים נוספים פנו אלינו בטופס צור קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.

ייעוץ משכנתאות ניתן במרבית המקרים על ידי יועצי משכנתאות של הבנקים אשר מעצם תפקידם, ועל אף שהם אמורים לייצג את האינטרס העליון של הלקוחות, אתם, הרי מעצם היותם עובדי הבנקים למשכנתאות, מונע מהם לעתים מלפרוס בפניכם את מכלול האפשרויות העומדות בפניכם כאשר הנכם עומדים בפני הגשת בקשה לקבלת משכנתא. משכנתא ברוב המקרים מהווה את ההשקעה הכספית הגדולה ביותר שתבצעו בחייכם.

מהות ייעוץ משכנתאות הנו שירות מיידי והכרחי למי שהינו במעמד של זכאי או מועמד לקבלת תעודת זכאות למשכנתא.

חשיבותו של ייעוץ משכנתאות גדול אף יותר בתקופות בהן קיימת דינמיות בגובה הריבית, אך בעיקר בשינויים רגולטוריים, הננקטים על ידי המפקחים על שוק המשכנתאות במטרה לייצר תנאים שיבטיחו את חוסנם של הגופים הפיננסיים, לצד קידומה של מדיניות הממשלה והבנק המרכזי בעידוד הבנייה ורכישת הדירות.

ייעוץ משכנתאות עצמאי ויעיל מהווה למעשה תעודת ביטוח לקיומו של הליך הוגן שיאפשר לצרכני הדיור, בין אם הנם רוכשי דירה ראשונה או משפרי דיור, להנות ממיטב התנאים הזמינים לנוטלי המשכנתאות בכלל, אך בעיקר לבעלי זכאות למשכנתא רוכשי דירה ראשונה.

ייעוץ משכנתאות יסודי ויעיל יסייע לכם לבחון ולאתר את מכלול האמצעים הפיננסיים העומדים לרשותכם הן לצורך גיבוש הון עצמי על מנת לעמוד בדרישות סף המינימום לקבלת המשכנתא, והן במציאת התנאים הטובים ביותר הניתנים למימוש בהתאם למצבכם הכלכלי הייחודי.

ראוי לציון שעל אף ההנחיות הברורות ביותר, המהוות את התשתית לקיומו של ייעוץ משכנתאות על ידי עובדי הבנק למשכנתאות, הרי שגם בהינתן קיומן של הוראות פנימיות ברורות לשמירה על זכויות הלקוח וייצוגו הראוי, קיים ניגוד עניינים מובנה בין האינטרסים שלכם כלווים, לבין האינטרס הכלכלי הישיר של יועץ משכנתאות, שהינו עובד הבנק שלו, ולכן בעל מערכת העדפות ואינטרסים שונים משלכם.

סביר להניח שייעוץ משכנתאות שיינתן על ידי יועץ משכנתאות עובד בנק יהיה מוטה, ולו חלקית, לטובת הבנק, כך שלעתים הזדמנויות ותנאי משכנתא עודפים הניתנים על ידי גופים מתחרים לא יילקח בחשבון בהכנת התשתית לקבלת המשכנתא.

משכנתא אחת יועץ משכנתאות עצמאי ובלתי תלוי.

לפרטים נוספים פנו אלינו בטופס צור קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.

כשזה מגיע לכסף הגדול ביותר שאי פעם תשקיעו בחייכם, כדאי שזה יעשה בצורה המקצועית והאיכותית ביותר. מה יותר מקצועי מיועצי משכנתאות שעבדו בבנקים?
אז אם הבעיה היא רק המשכנתא בואו אלינולפרטים נוספים פנו אלינו בטופס צור קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.